Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo


Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3… bài học Ôn tập các số trong phạm vi 100 000. Các em học sinh lớp 3 có thể tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, đúng chuẩn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 3 trang 78, 79 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

1. Giải Bài 1 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

a) Đọc số: 68 754, 90 157, 16 081, 2 023, 495.
b) Viết số.
Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám.
Chín trăm linh năm.
Sáu nghìn hai trăm bảy mươi.
Một trăm nghìn.
c) Viết các số 741, 2 084, 54 692 thành tổng (theo mẫu).

Hướng dẫn giải:
a) Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ phải sang trái.
b) Viết số: Viết các chữ số lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
c) Quan sát ví dụ mẫu rồi viết các số đã cho thành tổng.

Đáp án:
a) Các số đã cho được đọc là:
68 754: Sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi tư.
90 157: Chín mươi nghìn một trăm năm mươi bảy.
16 081: Mười sáu nghìn không trăm tám mươi mốt.
2 023: Hai nghìn không trăm hai mươi ba.
495: Bốn trăm chín mươi lăm.
b) Các số được viết như sau:
Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám: 70 638.
Chín trăm linh năm: 905.
Sáu nghìn hai trăm bảy mươi: 6 270.
Một trăm nghìn: 100 000.
c) Các số 741, 2 084, 54 692 được viết thành tổng là:
741 = 700 + 40 + 1
2 084 = 2 000 + 80 + 4
54 692 = 50 000 + 4 000 + 600 + 90 + 2

2. Giải Bài 2 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?.

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 10 000, 5 000 và điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Câu nào đúng, câu nào sai ?
a) Số 91 171 đọc là chín mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt.
b) Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là: 80 504.
c) Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là: 3 030.
d) 2 050 = 2 000 + 50

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách đọc số, viết số và các phân tích số thành tổng để xác định câu đúng, câu sai.

Đáp án:
a) Đúng.
b) Sai. Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là: 8 054.
c) Sai. Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là: 30 030.
d) Đúng.

4. Giải Bài 4 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm số phù hợp với mỗi tổng sau:

Hướng dẫn giải: Tính các tổng ở cột bên trái rồi nói với kết quả thích hợp ở cột bên phải.

Đáp án:

Cisnet.edu.vn cũng đã hướng dẫn giải bài tập bài học Ôn tập hình học và đo lường của chương trình sách Chân trời sáng tạo Toán 3 tập 2 tại bài viết Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo. Các em muốn giải bài dễ dàng có thể tham khảo.
Xem thêm: Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

5. Giải Bài 5 Trang 79 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

a) Số liền trước của 1 số thì kém số đó 1 đơn vị.

b) c) Dựa vào cách làm tròn số để chọn đáp án thích hợp.

d) So sánh các số có năm chữ số để chọn số lớn nhất trong các số đã cho.

Đáp án:

6. Giải Bài 6 Trang 79 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 54 726, 9 895, 56 034, 54 717.

Hướng dẫn giải:
Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
Đối với các số có cùng số chữ số: so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo đã đưa ra lời giải chi tiết, các em chú ý để làm bài tập dễ dàng. Để củng cố kiến thức hơn nữa thì các em đừng quên xem lại lý thuyết cũng như làm nhiều bài tập có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam
    (4.0★- 3 đánh giá) 

ĐG của bạn?

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 78 79 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 78 78 sgk, giai bai tap Toan lop 3 trang 78 tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button