Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ


Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo là một tài liệu hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3… của bài học Tiền Việt Nam. Các em chú ý tham khảo để nắm vững cách làm, giải bài tập dễ dàng hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 sách Chân trời sáng tạo tập 2
 

Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Tiền Việt Nam

Thực hành

1. Giải Bài 1 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ

Đề bài: Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền dưới đây để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ, đọc số ghi trên mỗi tờ tiền để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ, đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Đáp án:

Trong nội dung chương trình Toán 3 sách Chân trời sáng tạo, bài học tiếp theo là Ôn tập các số trong phạm vi 100 000. Các em theo dõi Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo để có thể làm bài tập bài học này dễ dàng, hiệu quả.
Xem thêm: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải Bài 3 Trang 76 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đếm rồi nói (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để biết mệnh giá của các tờ tiền, đếm và nói theo mẫu.

Đáp án:
a) Mười nghìn đồng, hai mươi nghìn đồng, ba mươi nghìn đồng, …, bảy mươi nghìn đồng.
Có tất cả bảy mươi nghìn đồng.
b) Năm nghìn đồng, mười nghìn đồng, mười lăm nghìn đồng, …, năm mươi nghìn đồng.
Có tất cả năm mươi nghìn đồng.
c) Năm mươi nghìn đồng, bảy mươi nghìn đồng, tám mươi nghìn đồng, chín mươi nghìn đồng, chín mươi lăm nghìn đồng, chín mươi bảy nghìn đồng, chín mươi chín nghìn đồng, một trăm nghìn đồng.
Có tất cả một trăm nghìn đồng.

4. Giải Bài 4 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đáp số: Kiểm đến số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình các tờ tiền ở bài 3, đếm số lượng tờ mỗi mệnh giá rồi điền số liệu vào bảng.

Đáp án:

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 77 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?

Hướng dẫn giải: Với 50 000 đồng thì có thể mua đồ vật có giá bé hơn hoặc bằng 50 000 đồng. Em hãy quan sát tranh, tìm các đồ vật có giá bé hơn hoặc bằng 50 000 đồng để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 77 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Hướng dẫn giải: Tính số tiền để mua 2 kg cà chua. So sánh với 50 000 để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

Vui học

Đề bài: Có thẻ lấy các tờ tiền nào để vừa đúng giá tiền mỗi đồ vật?

Hướng dẫn giải: Chọn các tờ tiền có tổng mệnh giá đúng bằng giá tiền của đồ vật bên cạnh.

Đáp án:
a) Ta có thể lấy các tờ tiền sau để mua chiếc áo 75 000 đồng:
+ 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 5 000 đồng.
+ 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 5 000 đồng.
+ 2 tờ 20 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 5 000 đồng.
b) Ta có thể lấy các tờ tiền sau để mua chiếc váy 99 000 đồng:
+ 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng và 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2 000 đồng và 2 tờ 1 000 đồng.
+ 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2 000 đồng và 2 tờ 1 000 đồng.
+ 1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2 000 đồng và 2 tờ 1 000 đồng.

Sau khi học xong lý thuyết bài học Tiền Việt Nam, các em có thể xem thêm giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo để có thể giải bài tập dễ dàng, đúng chuẩn hơn nhé.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 75 76 77 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

, Giai Toan lop 3 trang 75 tap 1, Giai bai tap Toan lop 3 trang 75 76 77,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button