Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Chục nghìn là tài liệu hữu ích mang đến cho các em lời giải bài 1, 2… của bài học Chục nghìn. Các em có thể xem để hình dung được cách làm, nắm chắc kiến thức.

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Hướng dẫn giải Toán lớp 3 trang 7, 8, 9 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Chục nghìn

Phần Thực hành
 

1. Giải Bài 1 Trang 7 SGK Toán Lớp 3

a) Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây.

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ để xác định số tròn nghìn rồi viết số và đọc số (theo mẫu).
b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

Đáp án:

a)

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.
1 000: một nghìn.
2 000: hai nghìn.
3 000: ba nghìn.
4 000: bốn nghìn.
5 000: năm nghìn.
6 000: sáu nghìn.
7 000: bảy nghìn.
8 000: tám nghìn.
9 000: chín nghìn.
10 000: mười nghìn.

2. Giải Bài 2 Trang 8 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình ảnh các thẻ số để tìm số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 8 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng trên em lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp cho mỗi trường hợp.

Đáp án:

a)

b)

Lời giải bài tập của bài học Các số có bốn chữ số trong tài liệu Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo hay các bài học khác cũng đã được Cisnet.edu.vn hướng dẫn giải. Các em cùng tham khảo để có thể làm Toán hiệu quả.
Xem thêm: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Phần Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 9 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

Hướng dẫn giải: Đếm số thẻ rồi xác định số nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Đáp án:
Số đã cho gồm 1 nghìn 4 trăm 6 chục 3 đơn vị.

2. Giải Bài 2 Trang 9 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nói theo mẫu.

a) 6825                    b) 2834                              c) 901

Hướng dẫn giải: Xác định số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi nói theo mẫu.

Đáp án:
a) Số 6 825 gồm 6 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 5 đơn vị.
b) Số 2 834 gồm 2 nghìn, 8 trăm, 3 chục và 4 đơn vị.
c) Số 901 gồm 9 trăm và 1 đơn vị.

3. Giải Bài 3 Trang 9 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

Hướng dẫn giải: Xác định khối lập phương ở mỗi hình rồi chọn bảng ghi số tương ứng với số khối lập phương đó.

Đáp án:
Ta có:
Bảng A ghép với hình III.
Bảng B ghép với hình IV.
Bảng C ghép với hình II.
Bảng D ghép với hình I.

Với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo, chắc hẳn các em đã làm được bài. Các em có thể xem lại lý thuyết học trước đó để củng cố kiến thức hiệu quả, làm các bài tập tương tự dễ dàng.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 7 8 9 SGK Toan 3 Tap 2 sach Chan troi sang tao

, giai toan lop 3 trang 7 8 9 sgk, giai bai tap Toan lop 3 trang 7 8 9,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button