Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số này của Cisnet.edu.vn hướng dẫn giải rất chi tiết. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, bài làm.

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạ

Giải Toán lớp 3 trang 65, 66, 67 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Thực hành

1. Giải Bài 1 Trang 65 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải: Đặt tính rồi thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải các chữ số của số bị chia cho số chia.

Đáp án:

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải:
Ta có thể tính nhẩm như sau:
10 000 : 5 = ?
10 nghìn : 5 = 2 nghìn.
10 000 : 5 = 2 000
Nhẩm tương tự với các phép tính còn lại.

Đáp án:
10 000 : 5 = 2 000                  60 000 : 6 = 10 000                     70 000 : 7 = 10 000
72 000 : 8 = 9 000                  63 000 : 9 = 7 000                       28 000 : 2 = 14 000

2. Giải Bài 2 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?.

Hướng dẫn giải:
Thương = Số bị chia : số chia.
Số bị chia = Thương x số chia.

Đáp án:

Bài học Em đã làm được những gì trang 66 giúp các em củng cố kiến thức bài học tốt hiệu quả. Ở trong này, các em sẽ gặp nhiều dạng toán khác nhau. Vậy hãy xem lời giải trong tài liệu Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo để có thể hoàn thành được các bài toán nhé.
Xem thêm: Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải Bài 3 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

Hướng dẫn giải: Tính giá trị của biểu thức bên trái, so sánh giá trị với số bên phải rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:
+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
+ Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Đáp án:

5. Giải Bài 5 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo. Số gạo này được đóng thành từng túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu túi gạo?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số ki-lô-gam gạo cửa hàng nhập về = số ki-lô-gam gạo mỗi xe chở được x 6.
Bước 2: Tính số túi gạo đóng được = Số ki-lô-gam gạo cửa hàng nhập về : 5.

Đáp án:
Cửa hàng nhập về số ki-lô-gam gạo là:
                   3 000 x 6 = 18 000 (kg)
Cửa hàng đã đóng được số túi gạo là:
                   18 000 : 5 = 3 600 (túi)
                               Đáp số: 3 600 túi gạo.

6. Giải Bài 6 Trang 67 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mẹ chia đều 2 l nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước trái cây?

Hướng dẫn giải:
+ Đổi đơn vị từ lít sang mi-li-lít.
+ Số mi-li-lít nước trái cây mỗi người được chia = Số mi-li-lít nước trái cây : 5.

Đáp án:
Đổi: 2 l = 2 000 ml.
Mỗi người sẽ được chia số mi-li-lít nước trái cây là:
2 000 : 5 = 400 (ml)
Đáp số: 400 ml

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo đã giải chi tiết các bài tập 1, 2…. Tuy nhiên, các em không nên chép theo mà chỉ nên tham khảo, khi hiểu bài và hình dung được cách làm thì các em mới nên làm bài để nhớ lâu kiến thức, gặp bài tương tự có thể giải được.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 65 66 67 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 65 66 67 sgk, giai bai tap Toan lop 3 trang 65 66 67,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button