Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 62, 63 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với


Tài liệu Giải bài tập trang 62, 63 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: So sánh các số trong phạm vi 100 000 mang đến lời giải chi tiết bài tập 1, 2… dành cho các em học sinh lớp 3 và phụ huynh. Ngoài tham khảo, các em nhớ xem lại kiến thức mà đã học ở trên lớp để vận dụng vào bài tập dễ dàng.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 62, 63 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với

Giải Toán lớp 3 trang 62, 63 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 62, 63 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

So sánh các số trong phạm vi 100 000

Hoạt động 1

1. Giải Bài 1 Trang 62 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải:
– Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
– Nếu hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:
a) Đ
b) S
c) Đ

2. Giải Bài 2 Trang 62 SGK Toán Lớp 3

Hướng dẫn giải: So sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một cây thần kì ra các quả với màu sắc khác nhau. Bạn khỉ sẽ leo theo các cành ghi số lớn hơn để lấy quả. Hỏi bạn khỉ lấy được quả màu gì?

Hướng dẫn giải: So sánh các số được ghi trên mỗi cành sau đó chọn cành ghi số lớn hơn để tìm ra quả mà bạn khỉ lấy được.

Đáp án:

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 63 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Bốn huyện A, B, C, D có số dân là:
Huyện A: 73 017 người Huyện B: 78 655 người;
Huyện C: 75 400 người Huyện D: 73 420 người.
a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Huyện nào có đông dân nhất?
c) Huyện nào có ít dân nhất?

Hướng dẫn giải: So sánh số dân ở các huyện rồi trả lời theo yêu cầu của đề bài.

Đáp án:

Vậy các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 73 017 ; 73 420 ; 75 400 ; 78 655.
b) Huyện B có đông dân nhất.
c) Huyện A có ít dân nhất.

2. Giải Bài 2 Trang 63 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dưới đây là sức chứa của một số sân vận động ở Việt Nam.

Trong các sân vận động trên:
a) Sân vận động nào có sức chứa lớn nhất? Sân vận động nào có sức chứa nhỏ nhất?
b) Sân vận động nào có sức chứa trên 40 000 người?

Hướng dẫn giải: So sánh sức chứa ở các sân vận động để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 63 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Công-tơ-mét của một xe máy xác định số ki-lô-mét xe máy đó đã đi được. Dưới đây là công-tơ-mét của ba xe máy:

Xe máy nào đã đi được số ki-lô-mét nhiều nhất? Xe máy nào đã đi được số ki-lô-mét ít nhất?

Hướng dẫn giải: So sánh số ki-lô-mét ở ba công-tơ-mét rồi trả lời theo yêu cầu đề bài.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 63 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách so sánh hai số để tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống.

Đáp án:

Tài liệu giải bài tập trang 62, 63 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống rất hữu ích phải không. Phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn các bé làm bài tập theo nội dung học.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 62 63 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, Giai toan lop 3 trang 62 63 SGK, vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 62 63,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button