Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: T

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Trăm nghìn là một tài liệu hữu ích. Các bài tập 1, 2.. của bài học Trăm nghìn dều được hướng dẫn chi tiết theo nội dung học, các em cùng tham khảo để giải bài tập tốt hơn.

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: T

Giải Toán lớp 3 trang 51, 52 sách Chân trời sáng tạo tập 2
 

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Trăm nghìn

Thực hành

1. Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Viết và đọc các số tròn chục nghìn trong bảng dưới đây:

b) Viết và đọc các số tròn chục nghìn từ 10 000 đến 100 000.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ để xác định số tròn chục nghìn rồi viết số và đọc số (theo mẫu).
b) Viết và đọc các số tròn chục nghìn từ 10 000 đến 100 000.

Đáp án:

a)

b) Viết và đọc các số tròn chục nghìn từ 10 000 đến 100 000:
10 000: mười nghìn.
20 000: hai mươi nghìn.
30 000: ba mươi nghìn.
40 000: bốn mươi nghìn.
50 000: năm mươi nghìn.
60 000: sáu mươi nghìn.
70 000: bảy mươi nghìn.
80 000: tám mươi nghìn.
90 000: chín mươi nghìn.
100 000: một trăm nghìn.

2. Giải Bài 2 Trang 52 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình ảnh các thẻ số để tìm số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 52 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Lấy các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng trên em lấy các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 phù hợp cho mỗi trường hợp.

Đáp án:

a)

b)

Thử thách:

Đề bài: Số ?

Có .?. chục nghìn, .?. nghìn, .?. trăm, .?. chục và .?. đơn vị.

Hướng dẫn giải: Đếm số thẻ rồi xác định số chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Đáp án:
Có 2 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị.

Hy vọng thông qua tài liệu Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo, ngoài việc làm bài tập dễ dàng, các em cũng sẽ củng cố kiến thức bài học Trăm nghìn hiệu quả nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 51 52 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 51 52 sgk, giai bai tap Toan lop 3 trang 51 52 tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button