Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 48, 50, 51 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 48, 50, 51 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu cung cấp lời giải bài tập 1, 2, 3… của bài học Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Không chỉ đưa ra hướng dẫn giải, tài liệu này còn đưa ra lời giải hoàn chỉnh giúp các em dễ dàng hình dung cách làm, vận dụng kiến thức vào bài tập.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 48, 50, 51 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 48, 50, 51 SGK Tập 2

Giải bài tập trang 48, 50, 51 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Hoạt động 1

1. Giải Bài 1 Trang 48 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải các chữ số của số bị chia cho số chia.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 48 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một nhà máy sản xuất được 4 575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu bánh răng? Biết rằng số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày là như nhau.

Hướng dẫn giải: Số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày = Số bánh răng sản xuất trong 5 ngày : 5.

Đáp án:
Mỗi ngày nhà máy sản xuất được số bánh răng là:
              4 575 : 5 = 915 (bánh răng)
                             Đáp số: 915 bánh răng.

3. Giải Bài 3 Trang 48 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.
a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.
b) Cả hai trang trại có ? con vịt.

Hướng dẫn giải:
a) Số con vịt ở trang trại thứ hai = số con vịt trang trại thứ nhất : 3.
b) Cả hai trang trại có số con vịt = số con vịt trang trại thứ nhất + số con vịt trang trại thứ hai.

Đáp án:
a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:
              4 500 : 3 = 1 500 (con vịt)
b) Cả hai trang trại có số con vịt là
             4 500 + 1 500 = 6 000 (con vịt)
                              Đáp số: a) 1 500 con vịt.
                                            b) 6 000 con vịt.

Hoạt động 2

1. Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Tính.

b) Số?

Hướng dẫn giải:
a) Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.
b) Dựa vào kết quả ở câu a điền các số thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

a)

b)

2. Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và còn dư mấy người?

Hướng dẫn giải: Lấy số người của đội quân chia cho số người trong một nhóm rồi trả lời yêu cầu của đề bài.

Đáp án:
Ta có: 6 308 : 7 = 901 (dư 1).
Vậy 6 308 người có thể chia vào 901 nhóm và dư 1 người.

3. Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?

b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim.

Hướng dẫn giải: Tuổi thọ ve sầu = tuổi thọ của kiến chúa : 2.

Đáp án:

a)
Tuổi thọ của ve sầu là:
          9 490 : 2 = 4 745 (ngày)
                        Đáp số: 4 745 ngày.

b)

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu học tốt toán của bài học tiếp theo – bài viết Giải bài tập trang 52, 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể nắm vững cách làm, kiến thức hiệu quả.
Xem thêm: Giải bài tập trang 52, 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính phép chia
– Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 7 000 : 7                             b) 9 000 : 3                                     c) 8 000 : 4

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để tính nhẩm phép chia các số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 7 nghìn : 7 = 1 nghìn
7 000 : 7 = 1 000.
b) 9 nghìn : 3 = 3 nghìn
9 000 : 3 = 3 000.
c) 8 nghìn : 4 = 2 nghìn
8 000 : 4 = 2 000.

3. Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Phương pháp giải: Tính nhẩm các phép tính, so sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1 527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.
Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.

Hướng dẫn giải:
+ Số ki-lô-mét vệ tinh A bay một vòng = Số ki-lô-mét vệ tinh B bay 1 vòng : 3.
+ Số ki-lô-mét vệ tinh C bay một vòng = Số ki-lô-mét vệ tinh A bay 1 vòng x 4.

Đáp án:
Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1 527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được 509 km (vì 1 527 km : 3 = 509 km).
Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được 2 036 km (vì 509 km x 4 = 2 036 km).

Hy vọng thông qua tài liệu giải bài tập trang 48, 50, 51 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em làm bài tập dễ dàng cũng như nắm chắc được kiến thức bài học Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 48 50 51 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai bai tap toan lop 3 tap 2 trang 50, giai Toan lop 3 trang 48 50 51 SGK,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button