Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số là tài liệu giúp các em có thể giải bài tập 1, 2… dễ dàng. Các em nhớ vừa tham khảo vừa nhớ lại lý thuyết để có thể củng cố kiến thức tốt nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 44 45 46 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 44 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 44 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt phép tính nhân theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 44 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 4 000 x 2                       b) 3 000 x 3                                    c) 2 000 x 4

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để tính nhẩm phép nhân số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 4 nghìn x 2 = 8 nghìn
4 000 x 2 = 8 000
b) 3 nghìn x 3 = 9 nghìn
3 000 x 3 = 9 000
c) 2 nghìn x 4 = 8 nghìn
2 000 x 4 = 8 000

4. Giải Bài 4 Trang 44 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1 617 m. Hỏi chu vi của khu đất đó là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải: Chu vi hình vuông = độ dài cạnh nhân x 4.

Đáp án:
Chu vi của khu đất đó là:
                1 617 x 4 = 6 468 (m)
                                 Đáp số: 6 468 m.

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 44 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 45 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt phép tính nhân theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 45 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 45 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Bác Sáu có 3 tàu đánh cá, bác cần 3 050 l dầu cho mỗi tàu. Hỏi bác Sáu cần tất cả bao nhiêu lít dầu cho 3 tàu đánh cá đó?

Hướng dẫn giải: Số lít dầu cần cho 3 tàu đánh cá = Số lít dầu cần cho 1 tàu đánh cá x 3.

Đáp án:
Bác Sáu cần số lít dầu cho 3 tàu đánh cá là:
                 3 050 x 3 = 9 150 (lít)
                                 Đáp số: 9 150 lít dầu.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 45 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt phép tính nhân theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 46 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một sư đoàn có 4 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 1 300 người. Sau đó sư đoàn được bổ sung thêm 450 người. Hỏi lúc này, sư đoàn có tất cả bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số người của 4 trung đoàn = Số người của mỗi trung đoàn x 4
Bước 2: Số người của sư đoàn = số người của 4 trung đoàn + số người được bổ sung thêm.

Đáp án:
4 trung đoàn có số người là:
             1 300 x 4 = 5 200 (người)
Cả sư đoàn có tất cả số người là:
             5 200 + 450 = 5 650 (người)
                    Đáp số: 5 650 người.

3. Giải Bài 3 Trang 46 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Lực sĩ mèo và rùa thi tài.

a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng ? g. Mèo nâng được ? g.
b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng ? g. Rùa nâng được ? g.

Hướng dẫn giải:
+ Cân nặng của mỗi bên tạ bằng tổng số cân nặng của đĩa tạ ở mỗi bên tạ.
+ Cân nặng mèo (hoặc rùa) nâng được bằng cân nặng một bên tạ nhân với 2.

Đáp án:
– Lực sĩ mèo:
Mỗi bên tạ của mèo cân nặng số gam là 1 000 + 1 000 + 500 + 500 + 100 = 3 100 (g).
Mèo nâng được số gam là 3 100 x 2 = 6 200 (g).
– Lực sĩ rùa:
Mỗi bên tạ của rùa cân nặng số gam là 1 000 + 500 + 100 = 1 600 (g).
Rùa nâng được số gam là 1 600 x 2 = 3 200 (g).
Ta điền như sau:
a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng 3 100 g. Mèo nâng được 6 200 g.
b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng 1 600 g. Rùa nâng được 3 200 g.

4. Giải Bài 4 Trang 46 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào quy tắc đặt tính, nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Đáp án:

Thông qua tài liệu giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, hy vọng các em có thể làm tốt bài tập, nắm vững kiến thức bài học Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 44 45 46 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai bai tap Toan lop 3 trang 44 45 56, Giai Toan lop 3 trang 44 45 46 tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button