Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với


Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Phép trừ trong phạm vi 10 000 mang đến lời giải chi tiết bài tập 1, 2…. Tài liệu này sẽ giúp ích được các em học sinh lớp 3 học bài Phép trừ trong phạm vi 10 000 đơn giản, dễ dàng hơn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với

Giải Toán lớp 3 trang 41, 42 SGK Tập 2

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Phép trừ trong phạm vi 10 000

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 41 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính: Đặt phép tính trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650 km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải: Muốn tính sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét ta lấy chiều dài sông Nin trừ đi chiều dài sông Hồng.

Đáp án:
Sông Nin dài hơn sông Hồng số ki-lô-mét là:
               6 650 – 1 149 = 5 501 (km)
                             Đáp số: 5 501 km.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Đáp án:

a) 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn
7 000 – 3 000 = 4 000
b) 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn
8 000 – 5 000 = 3 000
c) 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn
9 000 – 7 000 = 2 000
d) 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn
10 000 – 6 000 = 4 000

2. Giải Bài 2 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 5 200 – 200                      b) 3 500 – 1 000
c) 6 700 – 600                       d) 8 400 – 6 000

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn trăm.

Đáp án:
a) 2 trăm – 2 trăm = 0
5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn
5 200 – 200 = 5 000.
b) 3 nghìn – 1 nghìn = 2 nghìn
3 nghìn 5 trăm – 1 nghìn = 2 nghìn 5 trăm
3 500 – 1 000 = 2 500.
c) 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm
6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm
6 700 – 600 = 6 100.
d) 8 nghìn – 6 nghìn = 2 nghìn
8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm
8 400 – 6 000 = 2 400.

3. Giải Bài 3 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính: Viết phép trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 42 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một xe chở 9 000 l dầu. Lần đầu, xe bơm 2 500 l dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau, xe bơm 2 200 l dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm tổng số lít dầu đã bơm của cả hai lần = Số lít dầu bơm lần đầu + Số lít dầu bơm lần sau.
Bước 2: Tìm số lít dầu còn lại sau hai lần bơm = Số lít dầu trong xe – Tổng số lít dầu đã bơm cả hai lần.

Đáp án:
Hai lần xe đã bơm tất cả số lít dầu là:
                 2 500 + 2 200 = 4 700 (lít)
Số lít dầu còn lại trong xe sau hai lần bơm là:
                9 000 – 4 700 = 4 300 (lít)
                                    Đáp số: 4 300 lít

Với tài liệu giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em có thể giải hết được các bài tập trong sách theo chương trình học. Các em có thể tham khảo nhiều tài liệu hữu ích khác để học tốt Toán hơn nhé.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 41 42 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 41 42 SGK Tap 2, giai bai tap Toan lop 3 trang 41 tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button