Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Góc v


Ngoài xem lý thuyết đã học trên lớp của bài Góc vuông, góc không vuông, các em cần Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: bài 1, 2… để củng cố kiến thức. Nếu như chưa chắc chắn bài làm của mình, các em có thể tham khảo lời giải sau đây.

Giải Toán lớp 3 trang 34 sách Chân trời sáng tạo tập 2
 

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Góc vuông, góc không vuông

Thực hành

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Góc v

1. Giải Bài 3 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dùng ê ke kiểm tra xem góc nào dưới đây là góc vuông.

Hướng dẫn giải: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

Đáp án:
Hình trên có các góc vuông là:
Góc vuông đỉnh A, cạnh AH, AK.
Góc vuông đỉnh B, cạnh BM, BN.
Góc vuông đỉnh E, cạnh ET, EU.

2. Giải Bài 4 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dùng ê-ke kiểm tra để biết mỗi hình sau có mấy góc vuông rồi nói theo mẫu.

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Dùng ê ke để xác định số góc vuông trên mỗi hình.
– Bước 2: Nói theo mẫu.

Đáp án:

– Tứ giác MNPQ có 4 góc, trong đó có 2 góc vuông là: góc đỉnh N và góc đỉnh Q.
– Tứ giác GHIK có 4 góc, trong đó có 1 góc vuông là: góc đỉnh K.
– Tứ giác STUV có 4 góc, trong đó có 2 góc vuông là: góc đỉnh S và góc đỉnh T.

3. Giải Bài 5 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dùng ê ke vẽ một góc vuông.

Hướng dẫn giải:
– Lấy một điểm B bất kì trên giấy làm đỉnh của góc.
– Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh B.
– Vẽ 2 cạnh BA và BC của góc trùng với hai cạnh góc vuông của ê ke ta được góc vuông đỉnh B cạnh BA, BC.

Đáp án:

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng:
Số góc vuông trong hình vẽ bên là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng dẫn giải: Dùng ê ke để xác định số góc vuông trong hình trên.

Đáp án:

Hình trên có 2 góc vuông. Ta chọn đáp án B.

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết, các em có thể dễ dàng hình dung được cách làm. Phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn giải đáp cho con em khi học đến bài toán này nhé.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 34 SGK Toan 3 Tap 2 sach Chan troi sang tao

, Giai toan lop 3 trang 34 sgk, giai bai tap toan lop 3 tap 2 trang 34,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button