Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Em là

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Em làm được những gì? không chỉ đưa ra hướng dẫn giải mà còn có đáp án. Các em chú ý để có hình dung cách làm, làm bài hiệu quả nhất.

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Em là

Giải Toán lớp 3 trang 32 sách Chân trời sáng tạo tập 2
 

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải Bài 1 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:
+ Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.
+ Muốn tìm số bị chia, ta thấy thương nhân với số chia.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Hướng dẫn giải:
+ Tính giá trị của các biểu thức.
+ So sánh giá trị các biểu thức để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
A. 5 000 x 1 = 5 000.                     B. 1 530 x 2 = 3 060                             C. 4 000 x 2 = 8 000
M. 1 539 + 1 530 = 3 069                       N. 4 x 2 000 = 8 000                            P. 5 000 : 1 = 5 000
Vậy các biểu thức có giá trị bằng nhau là: A và P; C và N.

3. Giải Bài 3 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Đặt tính phép nhân, phép chia.
Bước 2:
– Với phép tính nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
– Với phép chia: Thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
Muốn gấp một số lên bao nhiêu lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn giảm một số đi bao nhiêu lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:

5. Giải Bài 5 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 1 020 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Tính số con gà trang trại nuôi = số con bò x 8.
Bước 2: Tính tất cả số con bò và gà trang trại nuôi = số con bò + số con gà.

Đáp án:
Trang trại nuôi số con gà là:
                     1 020 x 8 = 8 160 (con)
Trang trại đó nuôi tất cả số con bò và gà là:
                    1 020 + 8 160 = 9 180 (con)
                                     Đáp số: 9 180 con gà.

6. Giải Bài 6 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: An có 1 l sữa, An để phần ông bà 500 ml sữa, phần còn lại An rót đều vào 2 cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Hướng dẫn giải:
Đổi: 1 l = 1 000 ml
Bước 1: Tính phần sữa còn lại = Lượng sữa An có – 500 ml.
Bước 2: Số mi-li-lít sữa đựng trong mỗi cốc = Phần sữa còn lại : 2.

Đáp án:
Đổi: 1 l = 1 000 ml
An còn lại số mi-li-lít sữa là:
1 000 : 2 = 500 (ml)

Mỗi cốc đựng số mi-li-lít sữa là:
500 : 2 = 250 (ml)
Đáp số: 250 ml.

Vui học

Hướng dẫn giải:
Cân nặng của chó = cân nặng của gà x 2.
Cân nặng của mèo = cân nặng của gà : 2.

Đáp án:
Chó cân nặng số ki-lô-gam là:
                         2 500 x 2 = 5 000 (g)
Mèo cân nặng số ki-lô-gam là:
                        2 500 : 2 = 1 250 (g)
Đổi 5 000 g = 5 kg
1 250 g = 1 kg 250 g.

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo đã mang đến lời giải bài 1, 2…, các em tham khảo cả hướng dẫn giải và đáp án để có thể hiểu cách làm bài hơn nhé.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 32 SGK Toan 3 Tap 2 sach Chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 32 sgk, giai bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 32,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button