Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc


Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Làm tròn đến số hàng chục, hàng trăm là tài liệu học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 3. Các em tham khảo để có thể làm bài dễ dàng, nắm chắc kiến thức về làm tròn số đến hàng chục và hàng trăm.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc

Giải Toán lớp 3 trang 16 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Làm tròn đến số hàng chục, hàng trăm

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm.

Hướng dẫn giải:
– Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
– Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
Dựa vào các quy tắc trên, ta làm tròn các số đã cho đến hàng chục, hàng trăm.

Đáp án:
– Làm tròn đến hàng chục.
Số 2864 được làm tròn đến hàng chục là 2860.
Số 3058 được làm tròn đến hàng chục là 3060.
Số 4315 được làm tròn đến hàng chục là 4320.
– Làm tròn đến hàng trăm
Số 2864 được làm tròn đến hàng trăm là 2900.
Số 3058 được làm tròn đến hàng trăm là 3100.
Số 4315 được làm tròn đến hàng trăm là 4300.

2. Giải Bài 2 Trang 16 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Rô-bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô-bốt đếm được có 1 242 con gà. Khi làm tròn số đến hàng chục:

Mai nói: “Trang trại có khoảng 1 240 con gà”.
Việt nói: “Trang trại có khoảng 1 250 con gà”.
Theo em, bạn nào nói đúng?

Hướng dẫn giải: Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:
Số 1 242 có chữ số hàng đơn vị là 2. Vì 2 nhỏ hơn 5 nên dựa vào quy tắc làm tròn số đến hàng chục, ta làm tròn xuống. Do đó, số 1242 được làm tròn đến chữ số hàng chục là 1240.

Vậy bạn Mai nói đúng.

Luyện tập
 

1. Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đó đến hàng nào?

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh và dựa vào quy tắc làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Quan sát tranh ta có:
– Bạn nam nói trong thư viện có khoảng 6 750 cuốn sách. Bạn nam đã làm tròn số sách đến hàng chục.
– Bạn nữ nói trong thư viện có khoảng 6 700 cuốn sách. Bạn nữ đã làm tròn số sách đến hàng trăm vì bạn nữ so sánh chữ số hàng chục với 5 (4 nhỏ hơn 5).

2. Giải Bài 2 Trang 16 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Quan sát các máy “làm tròn số” rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng.

Hướng dẫn giải:
– Quan sát ta thấy các số được làm tròn đến hàng trăm. Từ đó ta làm tròn số 4 516 đến hàng trăm.
– Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn rất chi tiết, các em nhớ tham khảo và vận dụng kiến thức để có thể hình dung được cách làm, làm bài tốt nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 16 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 16 sgk, vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 16 17,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button