Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Các em đang muốn tham khảo lời giải bài tập 1, 2, 3… của bài học Làm quen với chữ số La Mã, vậy hãy xem hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em sẽ biết cách làm cũng như nắm chắc kiến thức bài Làm quen với chữ số La Mã hơn đó.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 12, 13, 14 SGK Tập 2

Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Làm quen với chữ số La Mã

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 12 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Hướng dẫn giải:
Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
Quan sát tranh, xác định giờ trên mỗi đồng hồ.

Đáp án:
Đồng hồ ở hình A chỉ 1 giờ.
Đồng hồ ở hình B chỉ 5 giờ.
Đồng hồ ở hình C chỉ 9 giờ.
Đồng hồ ở hình D chỉ 10 giờ.

2. Giải Bài 2 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn cặp số và số La Mã thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách viết số La Mã để chọn các cặp số tương ứng với nhau.

Đáp án:
Ta có:
Số 13: XIII
Số 15: XV
Số 11: XI
Số 17: XVII
Ta nối như sau:

3. Giải Bài 3 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

a) Đọc các số La Mã sau:
VI; V; VIII; II; XI; IX.
b) Viết các số từ 1 đến 15 bằng chữ số La Mã.

Hướng dẫn giải:
a) Cách đọc các chữ số La Mã thường dùng là:
I: một V: năm X: mười
b) Dựa vào bảng các số La Mã từ 1 đến 20 để viết.

Đáp án:
a) Các số La Mã đã cho được đọc như sau:
VI: sáu V: năm VIII: tám
II: hai XI: mười một IX: chín
b) Các số La Mã từ 1 đến 15 là:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

Luyện tập
 

1. Giải Bài 1 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dùng que tính có thể xếp thành các số La Mã như hình bên:
a) Dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã.
b) Để xếp được ba số 9 bằng chữ số La Mã thì dùng hết mấy que tính?

Hướng dẫn giải: Áp dụng cách viết số La Mã để xếp que tính thành các số theo yêu cầu.

Đáp án:

a) Có thể xếp như sau:

b) Ta xếp que tính để được số 9 bằng chữ số La Mã như sau:

Nhận thấy, để xếp được số 9 ta cần 3 que tính.
Vậy để xếp được ba số 9 bằng chữ số La Mã thì cần số que tính là: 3 x 3 = 9 (que tính).

2. Giải Bài 2 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

a) Tìm số La Mã thích hợp.

b) Sắp xếp các số XIII; XVII; XII; XVIII theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải:
a) Đếm các số liên tiếp, bắt đầu từ số ở ô đầu tiên rồi điền số La Mã còn thiếu vào chỗ trống.
b) Xác định giá trị của các số La Mã rồi so sánh, sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án:

a) Ta điền các số như sau:

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: XII; XIII; XVII; XVIII.

3. Giải Bài 3 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn đồng hồ điện tử thích hợp với đồng hồ mặt trời.

Hướng dẫn giải: Xác định bóng kim đang chỉ vào số bao nhiêu rồi đọc giờ tương ứng.

Đáp án:
Ở đồng hồ B: Bóng của kim chỉ vào số VI, lúc đó là 6 giờ.
Ở đồng hồ C: Bóng của kim chỉ vào số VIII, lúc đó là 8 giờ.

4. Giải Bài 4 Trang 13 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm đường đi cho chú linh dương đến hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ I đến XX.

Hướng dẫn giải: Xác định các số La Mã từ theo thứ tự từ I đến XX để chỉ ra đường đi cho chú linh dương.

Đáp án:

Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này đã hướng dẫn rất chi tiết. Các em chú ý tham khảo và vận dụng kiến thức đã học được để hình dung cách làm trước khi làm bài để nhớ kiến thức hơn, có thể giải toán dễ dàng cho các bài tương tự.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 12 13 14 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai bai tap Toan lop 3 trang 13 tap 2, giai toan lop 3 trang 12 13 14 SGK Tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button