Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri th


Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hỗ trợ các em làm các bài tập của bài học Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 dễ dàng hơn. Các em cùng tham khảo để xem các bước làm, hướng dẫn giải chi tiết.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri th

Giải Toán lớp 3 trang 118, 119, 120 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 118 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính phép nhân và phép chia theo cột dọc.
– Đối với phép nhân: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
– Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 118 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép tính rồi kết luận những phép tính có kết quả bằng nhau.

Đáp án:
6 000 x 4 = 24 000
13 000 x 2 = 26 000
8 000 x 3 = 24 000
80 000 : 2 = 40 000
96 000 : 4 = 24 000
Vậy các phép tính 6 000 x 4; 8 000 x 3 và 96 000 : 4 có kết quả bằng nhau.

3. Giải Bài 3 Trang 118 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 4 105 x 9 : 5
b) 24 048 : (4 x 2)

Hướng dẫn giải:
– Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) 4 105 x 9 : 5 = 36 945 : 5
                         = 7 389
b) 24 048 : (4 x 2) = 24 048 : 8
                             = 3 006

4. Giải Bài 4 Trang 118 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Giá tiền hai cái bút = Giá tiền của 1 cái bút x 2.
Bước 2: Số tiền Việt phải trả người bán hàng = Giá tiền của 1 quyển truyện + giá tiền của 2 cái bút.

Đáp án:
Giá tiền của hai cái bút là:
                   8 500 x 2 = 17 000 (đồng)
Việt phải trả người bán hàng số tiền là:
                  18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)
                               Đáp số: 35 000 đồng.

5. Giải Bài 5 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính để xác định chữ số thích hợp với dấu “?”

Đáp án:

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:
a) Để tìm tích của hai số ta thực hiện phép nhân.
b) Để tìm thương của hai số ta thực hiện phép chia.
c) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.

Hướng dẫn giải:
– Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) (6 000 + 3 000) x 5 = 9 000 x 5
                                    = 45 000
b) 18 000 : 6 x 3 = 3 000 x 3
                           = 9 000
c) (40 000 – 5 000) : 7 = 35 000 : 7
                                   = 5 000
d) 7 000 x (2 x 3) = 7 000 x 6
                            = 42 000

3. Giải Bài 3 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 5 406 x 2 x 4
b) 370 + 9 826 + 6 530

Hướng dẫn giải: Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Đáp án:

a) 5 406 x 2 x 4 = 10 812 x 4
                          = 43 248
b) 370 + 9 826 + 6 530 = 10 196 + 6 530
                                      = 16 726

4. Giải Bài 4 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
a) Giá tiền của mỗi ki-lô-gam gạo = Giá tiền của 5 kg gạo : 5.
b) Giá tiền của 4 kg gạo = Giá tiền một ki-lô-gam gạo x 4.

Lời giải chi tiết:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo có giá tiền là:
                  85 000 : 5 = 17 000 (đồng)
b) Bác Hiền phải trả người bán hàng số tiền là:
                17 000 x 4 = 68 000 (đồng)
                        Đáp số: a) 17 000 đồng
                                      b) 68 000 đồng

5. Giải Bài 5 Trang 119 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Hướng dẫn giải: Muốn tìm tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam ta lấy tuổi bố chia cho tuổi Nam.

Đáp án:
Tuổi bố gấp tuổi Nam số lần là:
                      27 : 9 = (3 lần)
                                     Đáp số: 3 lần.

Luyện tập 3

1. Giải Bài 1 Trang 120 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi chọn đáp án thích hợp.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 120 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.

Hướng dẫn giải:
– Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) 8 103 x 5 – 4 135 = 40 515 – 4 135
                                = 36 380
b) 24 360 : 8 + 9 600 = 3 045 + 9 600
                                   = 12 645
c) (809 + 6 215) x 4 = 7 024 x 4
                                 = 28 096
d) 17 286 – 45 234 : 9 = 17 286 – 5 026
                                   = 12 260

So sánh các só trong phạm vi 10 000 sẽ là bài học tiếp theo. Các em nhớ học lý thuyết và làm làm bài tập của bài để có thể củng cố kiến thức hiệu quả. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống học tốt Toán này để so sánh và đối chiếu với kết quả bài làm.
Xem thêm: Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giải Bài 3 Trang 120 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải: Số ki-lô-gam gạo còn lại sau khi bán = Số kg gạo có trong cửa hàng : 3

Đáp án:
Cửa hàng đó còn lại số ki-lô-gam gạo là:
                         1 350 : 3 = 450 (kg)
                                       Đáp số: 450 kg.

4. Giải Bài 4 Trang 120 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Số gạch bác Hải đã mua = Số gạch mua mỗi lần x 4.
Bước 2: Số gạch cần mua thêm = Số gạch dự tính – Số gạch đã mua.

Đáp án:
Bác Hải đã mua số viên gạch là:
                18 200 x 4 = 72 800 (viên)
Theo dự tính, bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:
                  87 000 – 72 800 = 14 200 (viên)
                                     Đáp số: 14 200 viên gạch.

5. Giải Bài 5 Trang 120 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách tính giá trị biểu thức để điền dấu nhân hoặc chia thích hợp với mỗi ô “?”.

Đáp án:
Ta có 64 : 8 = 8 vậy ô trống đầu tiên điền dấu phép tính “:”
4 x 2 = 8 vậy ô trống thứ hai điền dấu phép tính “x”
Vậy ta có kết quả như sau:

Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này đã hướng dẫn rất chi tiết các bài tập. Các em chú ý vận dụng với kiến thức đã học để làm bài tốt nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 118 119 120 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 118 119 120 SGK tap 2, giai toan bai 3 trang 118 SGK lop 3,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button