Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 112, 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri th


Giải bài tập trang 112, 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang đến lời giải chi tiết cho bài tập 1, 2… của bài học Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000. Sau khi học xong lý thuyết, các em có thể tham khảo để làm bài dễ dàng hơn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 112, 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri th

Giải Toán lớp 3 trang 112, 113, 114 SGK tập 2
 

Giải bài tập trang 112, 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đọc các số sau.

Hướng dẫn giải: Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải.

Đáp án:
Các số trên được đọc như sau:
9 084: Chín nghìn không trăm tám mươi tư.
12 765: Mười hai nghìn bảy trăm sáu mươi lăm.
30 258: Ba mươi nghìn hai trăm năm mươi tám.
61 409: Sáu mươi mốt nghìn bốn trăm linh chín.
95 027: Chín mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy.

2. Giải Bài 2 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 1, 10, 100 đơn vị rồi điền số còn thiếu thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Hướng dẫn giải:

– Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.
– Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong các con cá dưới đây, con cá nào nặng nhất, con cá nào nhẹ nhất?

Hướng dẫn giải: So sánh số cân nặng của các con cá rồi trả lời theo yêu cầu của đề bài.

Đáp án:

Tiếp theo, các em sẽ được học Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. Bài học này cũng được Cisnet.edu.vn hướng dẫn giải trong bài viết Giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em xem để hình dung cách làm, làm bài dễ dàng hơn.
Xem thêm: Giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

5. Giải Bài 5 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Bác An hỏi bác Ba Phi: “Năm nay, trang trại nhà bác có bao nhiêu con vịt?”.

Bác Ba Phi hóm hỉnh trả lời: “Bác tính nhé! Năm nay, số con vịt ở trong trại nhà tôi là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số khác nhau”.
Em hãy giúp bác An tìm số con vịt ở trang trại nhà bác Ba Phi năm nay.

Hướng dẫn giải:
Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0.
Em dựa vào các thông tin trong bài toán để tìm số con vịt nhà bác Ba Phi.

Đáp án:
Số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9 870.
Vậy số vịt ở trang trại nhà bác Ba Phi năm nay là 9 870 con.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Dưới đây là số khẩu trang của bốn công ty may được trong một ngày.
Công ty Hồng Hà: 42 000 cái.
Công ty Hòa Bình: 37 000 cái.
Công ty Cửu Long: 28 000 cái.
Công ty Thăng Long: 50 000 cái.
a) Trong một ngày, công ty nào may được nhiều khẩu trang nhất, công ty nào may được ít khẩu trang nhất?
b) Sắp xếp các công ty trên theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất.

Hướng dẫn giải:
a) So sánh số lượng khẩu trang của từng công ty rồi trả lời câu hỏi của bài toán.
b) Dựa vào so sánh ở câu a, sắp xếp tên các công ty trên theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất.

Đáp án:

Vậy trong một ngày công ty Thăng Long may được nhiều khẩu trang nhất, công ty Cửu Long may được ít khẩu trang nhất.
b) Các công ty trên được sắp xếp theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất là: Công ty Thăng Long, công ty Hồng Hà, công ty Hòa Bình, công ty Cửu Long.

2. Giải Bài 2 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Viết mỗi số 8 327; 9 015; 25 468; 46 109; 62 340 thành tổng (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu và viết các số thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Đáp án:
Các số trên được viết thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị là:
8 327 = 8 000 + 300 + 20 + 7.
9 015 = 9 000 + 10 + 5.
25 468 = 20 000 + 5 000 + 400 + 60 + 8.
46 109 = 40 000 + 6 000 + 100 + 9.
62 340 = 60 000 + 2 000 + 300 + 40.

3. Giải Bài 3 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

Hướng dẫn giải: Tính giá trị mỗi biểu thức rồi nối với kết quả tương ứng.

Đáp án:
Ta có:
30 000 + 4 000 + 500 = 34 500
7 000 + 600 + 20 + 3 = 7 623
80 000 + 800 + 10 + 9 = 80 819
90 000 + 500 + 2 = 90 502

4. Giải Bài 4 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị ta điền số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

5. Giải Bài 5 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Em hãy cùng Nam tìm xem trường của Nam có bao nhiêu học sinh.

Hướng dẫn giải: Dựa vào lời gợi ý của bạn Mai để tìm số học sinh của trường.

Đáp án:
Số tròn chục bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1 230.
Vậy trường của Nam có 1 230 học sinh.

Giải bài tập trang 112, 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hữu ích. Ngoài học sinh thì các phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn các bé làm bài tập chính xác, hiểu cách làm.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 112 113 114 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 112 113 114 SGK Tap 2, Giai bai tap Toan 3 trang 112 113 114 SGK Tap 2,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button