Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức vớ


Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung là tài liệu hữu ích giúp các em có thể làm được các bài tập 1, 2… của bài Luyện tập chung trang 101, 102 SGK cũng như nắm chắc kiến thức hiệu quả.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức vớ

Giải Toán lớp 3 trang 101, 102 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

Hướng dẫn giải:
– Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) 2 000 x 4 x 5 = 8 000 x 5
                          = 40 000
36 000 : 6 : 2 = 6 000 : 2
                      = 3 000
30 000 : 3 x 6 = 10 000 x 6
                       = 60 000
b) 20 000 x (10 : 5) = 20 000 x 2
                                = 40 000
80 000 : (2 x 4) = 80 000 : 8
                          = 10 000
15 000 : (27 : 9) = 15 000 : 3
                           = 5 000

2. Giải Bài 2 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải: Kiểm tra cách đặt tính và tính rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Đáp án:
a) Phép tính đúng, điền Đ.
b) Phép tính sai, điền S.
Phép tính đúng là:

c) Phép tính sai, điền S.
Phép tính đúng là:

3. Giải Bài 3 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:
– Đặt tính các phép nhân, phép chia.
– Tính:
+ Với phép nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
+ Với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nam có 2 tờ tiền loại 20 000 đồng, số tiền đó vừa đủ để mua 8 cuốn vở. Hỏi mỗi cuốn vở giá bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số tiền Nam đã dùng mua 8 quyển vở.
Bước 2: Lấy số tiền Nam đã dùng chia cho số cuốn vở để tìm ra giá mỗi cuốn vở.

Đáp án:
Số tiền Nam đã dùng mua 8 quyển vở là:
                  20 000 x 2 = 40 000 (đồng)
Mỗi cuốn vở có giá tiền là:
                  40 000 : 8 = 5 000 (dồng)
                                   Đáp số: 5 000 đồng.

Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, bảng số liệu là bài học được học tiết sau. Ngoài chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chú ý nghe giảng, các em nhớ làm bài tập về nhà để củng cố kiến thức. Nếu chưa biết cách làm hay muốn đối chiếu với kết quả bài làm, các em có thể xem lời giải bài 1, 2… trong tài liệu Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.
Xem thêm: Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

5. Giải Bài 5 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 36 459 : 9 x 3                                       b) 14 105 x 6 : 5

Hướng dẫn giải: Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 36 459 : 9 x 3 = 4 051 x 3
                           = 12 153
b) 14 105 x 6 : 5 = 84 630 : 5
                           = 16 926

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào?

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính nhẩm các phép tính xuất hiện trên đường đi, đường đến tòa lâu đài là các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính.
– Đối với phép nhân: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
– Đối với phép chia: Thực hiện chia từ trái sang phải.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.

Hướng dẫn giải:
– Biểu thức có phép tính nhân, chia và cộng, trừ thì thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
– Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 7 479 + 3 204 x 5 = 7 479 + 16 020
                                 = 23 499
b) (24 516 – 4 107) : 3 = 20 409 : 3
                                   = 6 803
c) 14 738 + 460 + 3 240 = 15 198 + 3 240
                                        = 18 438
d) 9 015 x 3 x 2 = 27 045 x 2
                          = 54 090

4. Giải Bài 4 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một nông trường có 2 520 cây chanh, số cây cam gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi nông trường đó có tất cả bao nhiêu cây chanh và cây cam?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số cây cam = Số cây chanh x 3
Bước 2: Tính tổng số cây cam và cây chanh = Số cây cam + Số cây chanh.

Đáp án:
Số cây cam trong nông trường là:
                   2 520 x 3 = 7 560 (cây)
Trong nông trường có tất cả số cây chanh và cây cam là:
                     2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)
                                     Đáp số: 10 080 cây.

5. Giải Bài 5 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào quy tắc đặt tính, ta tính nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Đáp án:

Với hướng dẫn giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em có thể nắm rõ kiến thức, làm được các bài toán trong bài Luyện tập chung.

Tác giả: Nguyễn Thuý Thanh
    (4.0★- 3 đánh giá) 

ĐG của bạn?

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 101 102 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 101 102 SGK, giai bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 103,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button