Học Tập - Giáo dục

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với


Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu học tốt Toán bài học So sánh các số trong phạm vi 10 000. Các em có thể tham khảo để có thể làm bài tập 1, 2, 3… dễ dàng, chính xác nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với

Giải Toán lớp 3 trang 10, 11 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

So sánh các số trong phạm vi 10 000

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 10 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

Hướng dẫn giải:
+) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
+) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 10 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ).

Hỏi:
a) Mỗi bạn ra khỏi mê cung qua cửa ghi số nào?
b) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất?
c) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất?

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát tranh để tìm đường ra khỏi mê cung của từng bạn. Từ đó tìm được cửa ghi số của từng bạn.
b, c) So sánh các số ghi trên cửa và trả lời câu hỏi.

Đáp án:

a) Quan sát tranh ta thấy, bạn Mai ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1 420, bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 2 401, bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1 240.

b)

Số 2 401 lớn nhất. Do đó, bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất.
c) Số 1 240 bé nhất. Do đó, bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất.

3. Giải Bài 3 Trang 10 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Rô-bốt từng đi qua bốn cây cầu có chiều dài như sau:

a) Trong những cây cầu đó, cây cầu nào dài nhất, cây cầu nào ngắn nhất?
b) Nêu tên những cây cầu trên theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Hướng dẫn giải:
a) So sánh chiều dài của bốn cây cầu từ đó tìm được cây cầu dài nhất, cây cầu ngắn nhất trong số bốn cây cầu đó.
b) Nêu tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Đáp án:

a) Ta có:

Vậy trong các cây cầu đó, cầu Đình Vũ – Cát Hải dài nhất và cầu Cần Thơ ngắn nhất.
b) Tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất là: Cầu Đình Vũ – Cát Hải; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Nhật Tân; cầu Cần Thơ.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 11 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: So sánh hai vế.
Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 11 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai chú sóc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Hai chú đã chuẩn bị bốn túi hạt dẻ để ăn dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất. Hỏi túi nào được ăn cuối cùng?

Hướng dẫn giải:
So sánh cân nặng của bốn túi hạt dẻ rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Từ đó tìm được túi hạt dẻ ăn cuối cùng.

Đáp án:

Vì hai chú sóc ăn dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất nên túi hạt dẻ được ăn cuối cùng là túi nặng 4 352g.

3. Giải Bài 3 Trang 11 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Rô-bốt đã đến bốn đỉnh núi ở Việt Nam trong hai tháng hè:
Tháng 6: đỉnh Pu Si Lung cao 3 083m, đỉnh Phan-xi-păng cao 3 143m.
Tháng 7: đỉnh Lảo Thẩn cao 2 826m, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2 427m.
Nêu tên các đỉnh núi đó theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất.

Hướng dẫn giải: So sánh chiều cao của bốn đỉnh núi rồi nêu tên các đỉnh núi theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Đáp án:

Vậy tên các đỉnh núi theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất là: đỉnh Tây Côn Lĩnh, đỉnh Lảo Thẩn, đỉnh Pu Si Lung, đỉnh Phan-xi-păng.

4. Giải Bài 4 Trang 11 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức về số tự nhiên để viết các số theo yêu cầu của bài toán.

Đáp án:
Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.
Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau là 1111.
Số bé nhất có bốn chữ số là 1000.
Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876.
Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999.

5. Giải Bài 5 Trang 11 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mai có bốn tấm thẻ ghi các số: 3, 0, 2 và 7. Hỏi số có bốn chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là số nào?

Hướng dẫn giải:
Ta lập các số có bốn chữ số được từ bốn tấm thẻ ghi các số 3, 0, 2 và 7. Lưu ý rằng số được lập từ cả bốn thẻ số nên các chữ số trong mỗi số lập được phải khác nhau. Từ đó trả lời được câu hỏi của bài toán.
Chú ý: Chữ số hàng nghìn phải khác 0.

Đáp án:
Để tạo thành số có bốn chữ số bé nhất thì chữ số hàng nghìn phải bé nhất trong bốn tấm thẻ và khác 0.
Do đó chữ số hàng nghìn là 2.
Ta lập được các số 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730.

Vậy số có bốn chữ số bé nhất được tạo thành từ bốn tấm thẻ trên là 2 037.

Hy vọng với lời giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em đã có thể làm được mọi bài tập và nắm chắc kiến thức bài học.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 10 11 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 10 11 tap 2, vo bai tap toan lop 10 tap 2 trang 10 11,

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Học Tập - Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button