Ứng dụng

Cách tạo trang blog bằng Google Docs

Để tạo trang blog cá nhân, chúng ta thường sẽ sử dụng tới WordPress hay Blogger. Tuy nhiên nếu bạn không muốn sử dụng 2 dịch vụ đó thì có thể tạo blog ngay trên Google Docs. Chúng ta sẽ kết hợp với dịch vụ YouDontNeedWp để tạo trang blog từ tài khoản Google cá nhân. Trang trung gian này sẽ đảm nhận nhiệm vụ index, mọi thông tin tài liệu, nội dung sẽ được lưu trên dịch vụ Google Docs. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo blog ngay trên Google Docs.

Hướng dẫn tạo blog trên Google Docs

Bước 1:

Bạn đang xem bài: Cách tạo trang blog bằng Google Docs

Bạn truy cập vào địa chỉ dưới đây để đăng ký tài khoản sử dụng YouDontNeedWp, rồi nhấn Sign up bên dưới.

  • https://www.youdontneedwp.com/

Bước 2:

Sau đó truy cập vào tài khoản Google Drive cá nhân rồi cấp quyền để dịch vụ YouDontNeedWp truy xuất vào tài khoản Google Drive của bạn. Nhấn Cho phép bên dưới để đồng ý.

Bước 3:

Tiếp đó trong giao diện YouDontNeedW nhấn vào nút New Blog Post để tạo bài viết mới.

Bước 4:

Trang blog cá nhân của bạn đã được tạo. Tiếp tục nhấn vào mục Google Doc để đi đến trang nội dung blog được tạo trên Google Docs và chỉnh lại nội dung.

Nhập toàn bộ nội dung cho bài viết rồi quay trở lại trang YouDontNeedWp.

Bước 5:

Tại giao diện trang YouDontNeedWp nhấn vào Edit Post / Publish để đổi tiêu đề bài đăng.

Nhập tên bài đăng rồi chọn chế độ hiển thị công khai hoặc không cho bài viết trên blog rồi nhấn Update để lưu lại.

Bước 6:

Nhấn vào Dashboard để quay lại giao diện bài đăng. Tại đây bạn sẽ thấy bài viết trên blog của mình. Cuối cùng nhấn vào mục View Blog Post để xem thử bài viết của mình.

Nội dung bài viết trên Google Docs đã được chuyển sang trang blog cá nhân của bạn.

Bước 7:

Nếu muốn xóa bài đăng trong blog, nhấn vào nút Delete Post.

Mọi bài viết trên blog cá nhân sẽ được lưu tại tài khoản Google Docs của bạn. Dịch vụ YouDontNeedWp sẽ thông qua tài khoản Google cá nhân để tạo trang blog mà không cần đăng ký phức tạp.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Trích nguồn: Trung tâm Lý luận chính trị
Danh mục: Ứng dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button