Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2 các lớp nấu ăn khóa 9

Sau khi xét duyệt hồ sơ học sinh dự tuyển. Nhà trường thông báo danh sách các thí sinh đã trúng tuyển đợt 2 các lớp nấu ăn khóa 9 như sau:

Thời khóa biểu chi tiết các lớp trong file đính kèm