Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2013

 Đến dự buổi lễ kết nạp có sự chứng kiến đồng chí Khúc Thị Hiền Phó ban tổ chức Quận ủy - Đồng chí Lê Văn Hạnh Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường - Cùng toàn thể Đảng viên trong Chi Bộ.

          Tại buổi lễ Đồng chí Lê Văn Hạnh - Bí thư Chi Bộ Hiệu trưởng nhà trường đã đọc và trao Quyết định cho 02 Đảng viên mới, nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên; Phân công Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Quách Hồng Hoa.

          Ngay sau khi nhận quyết định, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các Đảng viên trong Chi bộ, Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Cường - Quách Hồng Hoa thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ kết nạp
 

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa.
 
     

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp Đảng viên, đồng chí Khúc Thị Hiền Phó ban tổ chức Quận ủy đã biểu dương những thành tích đạt được của Chi Bộ nhà trường trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục và yêu cầu, nhiệm vụ đối với Chi Bộ phải thực hiện trong thời gian sắp tới.