Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 35 năm thành lập trường

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, Công đoàn  nhà trường Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại lễ “ Kỷ niệm 1000năm Thăng Long – Hà nội” và “ 35năm thành lập trường 20/10/1975–20/10/2010” với các nội dung như: CBCNV-G/viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường, thực hành nếp sống văn minh, lịch sự, tác phong công nghiệp và luôn gương mẫu trước học sinh. 

 

 
 

Giữ gìn sự đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc trong từng phòng ban và trong toàn trường. Nhiệt tình hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào hoạt động tập thẻ cũng và các cuộc vận động ủng hộ trong toàn trường cũng như công đoàn cấp trên tổ chức…

Thời gian thực hiện từ ngày 30/9/2010 đến 30/11/2010
 

Kế hoạch đã được phổ biến tới cá nhân thuộc các bộ phận, phòng ban tổ trong toàn trường để triển khai thực hiện. Dự kiến từ 15/11/2010 đến 18/11/2010 các bộ phận họp bình xét thi đua. Các tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt sẽ được khen thưởng trong lễ mít-tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010./.