Hội thao Học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2017

Cập nhật : (30/05/2017)

Ngày 26/05/2017, tại Trung tâm văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cập nhật : (25/04/2017)

Sáng 18/04/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được tổ chức với sự tham gia của 45 đại biểu.

Giới thiệu về Đoàn thanh niên

Cập nhật : (29/04/2016)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã...