CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG
HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG


 
 Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng số giờ
 I  Các môn học chung  
MH 01  Chính trị 30
MH 02  Pháp luật 15
MH 03  Giáo dục thể chất 30
MH 04  Giáo dục quốc phòng - An ninh 45
MH 05  Tin học 30
MH 06  Ngoại ngữ (Anh văn) 60
 II  Các môn học, mô đun chuyên môn  
II.1  Các môn học, mô đun cơ sở  
MH 07  Tổng quan du lịch và khách sạn 15
MH 08  Quan hệ và giao tiếp trong kinh doanh du lịch 30
II.2  Các môn học, mô đun chuyên môn  
MĐ 09  Tổ chức kỹ thuật quầy bar 45
MĐ 10  Pha chế và phục vụ thức uống không cồn 75
MH 11  Phục vụ bia, rượu vang 90
MĐ 12  Pha chế và phục vụ rượu mạnh, rượu mùi 90
MĐ 13  Phục vụ các loại cocktail, mocktail 120
MĐ 14  Xây dựng danh mục đồ uống 45
MH 15  Nghiệp vụ nhà hàng 50
MH 16  Kỹ năng pha chế và phục vụ nâng cao 90
MH 17  Kỹ năng bán hàng và giải quyết tình huống 30
MH 18  Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở) 475
MĐ 19  Ngoại ngữ chuyên ngành 180
MH 20  Văn hóa ẩm thực 15
MĐ 21  Thương phẩm hàng thực phẩm 30
MĐ 22  Vệ sinh an toàn thực phẩm 30
MĐ 23  Hạch toán định mức 30
MH 24  An toàn, an ninh trong quầy bar 30
  Tổng cộng 1680